Een keuring aanvragen? Dat doe je snel en eenvoudig via Keurhuis Start hier

Stookolietankkeuringen

Verwarm jij je woning met stookolie? Dan dien je de stookolietank te laten keuren en gelden er ook enkele belangrijke verplichtingen voor het onderhoud van die tank. De overheid wil zo de kans op grondwater- en bodemverontreiniging zo klein mogelijk maken. Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd. 

 

Waarom heb je een stookolietankkeuring nodig?

Om bodemverontreiniging te voorkomen is een periodieke keuring van je stookolietank vereist. De keuring is niet alleen verplicht, maar garandeert ook een veilige en milieuvriendelijke werking van je tank.  

 

Wanneer heb je een stookolietankkeuring nodig?

Is er een stookolietank aanwezig op het perceel van je woning? Dan dient deze periodiek gecontroleerd te worden. Hoe vaak dat moet gebeuren hangt af van het volume van je tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones). 

 

Tank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter)

De exploitant (lees, gebruiker: eigenaar/huurder) van een stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter) heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

Een 'ondergrondse tank' is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een 'bovengrondse tank'.

 • Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.
  Een ondergrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2002 een eerste keer een periodieke controle ondergaan.
 • Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.

Hebt u een bovengrondse tank die vóór 1 maart 2009 in gebruik werd genomen?
Dan bepaalt de 'datum voor volgende controle' op het laatste onderhoudsattest of er nog controle nodig is.

 • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op 1 maart 2009 of een latere datum moet gebeuren? Dan bent u niet meer verplicht uw tank periodiek te laten keuren.
 • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op een datum vóór 1 maart 2009 moet gebeuren? Dan bent u verplicht de bovengrondse tank nog een laatste keer te laten controleren.

Een bovengrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2003 een eerste periodieke controle ondergaan.

 

Tank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter of meer)

De exploitant van een stookolietank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter) heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

Een 'ondergrondse tank' is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een 'bovengrondse tank'.

 • Een ondergrondse stookolietank moet
  • om de 2 jaar een beperkt onderzoek ondergaan (dit moet jaarlijks gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt) en
  • om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan (dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt). Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.
 • Een bovengrondse stookolietank moet
  • om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan
  • als de tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter heeft, bijkomend om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus of milieudeskundige een certificaat op voor de eigenaar of exploitant. Daaruit moet ondubbelzinnig blijken dat de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Na de controle krijgt uw installatie een groene, oranje of rode dop of merkplaat.

 

Welke keuring heb je nodig? 

Om het je eenvoudig te maken bij de aanvraag van je gaskeuring, hebben we onze keuringen opgesplitst per categorie. Je kan een keuring bestellen voor een bovengrondse of een ondergrondse tank. Zo kan jij snel en eenvoudig online je keuring aanvragen. Liever eerst onze prijzen raadplegen? Bekijk dan hier onze prijslijst voor mazoutkeuringen.

 

Welke stookolietankkeuringen voeren we uit?

 • Stookolietankkeuringen voor bovengrondse tank
 • Stookolietankkeuringen voor ondergrondse tank

 Bron: Vlaanderen

Vraag nu stookolietankkeuringen aan