Een keuring aanvragen? Dat doe je snel en eenvoudig via Keurhuis Start hier

Opmaak van EPC

Opmaak van een EPC

Als eigenaar, koper of huurder van een woonst geniet je graag van een aangenaam wooncomfort. Één van onze basisbehoeften om aan dat wooncomfort te voldoen is energie. Energie om de woning gezellig en aangenaam te verwarmen of om onze dagdagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren. Dat energieverbruik is afhankelijk van de aard van de woning. Daarom werd het energieprestatiecertificaat in het leven geroepen.

 

Wat is een EPC-attest? 

Een energieprestatiecertificaat (EPC-attest) is een document dat aangeeft hoe energiezuinig jouw wooneenheid/gebouw is. Elke woning krijgt hiervoor een label gaande van A+ (energiezuinig) tot F (energieverslindend). Het EPC toont ook de berekende energiescore. Dat is het berekende energieverbruik per jaar en per m² bruikbare vloeroppervlakte (kWh/m² jaar).

Welke score je woning krijgt, is erg afhankelijk van de gebruikte isolatiematerialen in de gebouwschil en de technische installaties die voorzien zijn.  

 

Waarom heb je een EPC-attest nodig?

Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over de energiezuinigheid van de woning. Aan de hand van het energielabel kunnen potentiële kandidaten inschatten of een bepaalde woning al dan niet hoge energiekosten met zich zal meebrengen. 

Als verkoper of verhuurder ben je verplicht om het energielabel van je woning te vermelden in alle advertenties die je plaatst om je woonst aan te bieden op de markt. Wil jij dus verkopen of verhuren? Dan heb je een energieprestatiecertificaat nodig. 

 

Welk EPC heb je nodig?

Een energieprestatiecertificaat is al meer dan 10 jaar verplicht bij de verkoop en verhuur van woningen, appartementen en studio’s. Sinds 2020 is een EPC ook verplicht voor kleine niet-residentiële eenheden. Deze attesten worden opgesteld door een erkend energiedeskundige en worden opgedeeld in ‘EPC bouw’ of ‘EPC voor bestaande woning’. 

Om het je eenvoudig te maken bij de aanvraag van je energieprestatiecertificaat, hebben we onze keuringen opgesplitst per categorie. Zo kan jij snel en eenvoudig online je EPC-attest aanvragen. 

Bekijk hier onze prijzen

 

Welke EPC soorten stellen we op?

 • EPC Studio
 • EPC Appartement
 • EPC Duplex/triplex appartement
 • EPC Rijwoning
 • EPC Halfopen bebouwing
 • EPC Open bebouwing <250m²
 • EPC Open bebouwing >250m² < 400m²
 • EPC Openstaande bebouwing > 400m²
 • EPC Klein niet residentieel < 100m²
 • EPC Klein niet residentieel > 100m² < 250m²
 • EPC Klein niet residentieel > 250m² < 500m²
 • EPC gemeenschappelijke delen

Bron: Vlaanderen

Vraag nu snel en eenvoudig je EPC aan

Asbestcertificaat

Verdere informatie volgt.

Asbestcertificaat

De Vlaamse regering wenst zo snel mogelijk het aanwezige asbest in de Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001 in kaart te brengen. Door deze asbest op te sporen en te verwijderen, wil Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig worden.

Dit gebeurt aan de hand van een Asbestattest, opgesteld door een erkend Asbest Deskundig Inventarisatie (ADI). Deze dient te worden opgemaakt per wooneenheid van een gebouw, wordt bijgehouden door OVAM, en is gekoppeld aan de woningpas. De geldigheid van een attest is 5 of 10 jaar, afhankelijk van wat voor asbesttoepassingen er worden aangetroffen, en in welke toestand ze zich bevinden.

 

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. 

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken.

 

Waarom heb je een asbestattest nodig?

Een asbestattest is verplicht, en zou ik voorlopig aanraden het te laten opstellen als de noodzakelijke verplichting er is bv. verkoop, verhuur,… of omdat je het zelf wenst voor eigen gezondheid. Asbestattesten opstellen voor verbouwingen, afbraak,… heeft geen nut. Inventariseren, koppelen aan woonpas en week nadien verwijderen, dient het verslag terug geactualiseerd te worden naar de nieuwe toestand. Voor verbouwingen of afbraak is de destructieve asbestinventaris nog altijd het geschikte document.

 

Vanaf 23 november 2022:

Bij elke overdracht/ vestiging onder levenden van:

 • Verkoop en schenking (uitgezonderd erfenis en onteigening) van gebouwen excl. de gemeenschappelijke delen van de gebouwen.
 • Recht van vruchtgebruik
 • Erfpacht
 • Opstalrecht
 • Zakelijk recht van gebruik

 

Vanaf 1 mei 2025:

 • Voor de gemeenschappelijke delen van gebouwen, bv. kelders, gang, dak,… appartementen

 

Vanaf 2032:

 • Voor iedere woning gebouwd voor 2001.

 

Welke Asbestcertificaten voeren we uit?

 • Asbestcertificaat Studio
 • Asbestcertificaat Appartement
 • Asbestcertificaat Rijwoning
 • Asbestcertificaat Halfopen bebouwing
 • Asbestcertificaat Open bebouwing <250m²
 • Asbestcertificaat Openstaande bebouwing > 250m²
 • Asbestcertificaat Klein niet residentieel < 100m²
 • Asbestcertificaat Klein niet residentieel > 100m² < 250m²
 • Asbestcertificaat Klein niet residentieel > 250m² < 500m²

Bekijk hier onze prijzen

Bron: Asbestwijzer.be

 

Vraag nu een asbestcertificaat aan

Elektriciteitskeuring

Elektriciteitskeuring

Al jaar en dag behoort elektriciteit tot onze absolute basisbehoefte en standaard wooncomfort. We kunnen ons dan ook geen enkele woning meer voorstellen zonder elektrische voorzieningen. Net omdat elektriciteit al zo lang in onze huizen aanwezig is, dient elke elektrische installatie in Vlaanderen gekeurd te worden door een erkend controleorganisme. 

 

Wat is een gelijkvormigheidverslag?

Het gelijkvormigheid attest of verslag is het resultaat van je elektrische keuring en wordt opgemaakt door een erkend keuringsbedrijf. Het doel van de elektrische keuring is om een nieuwe eigenaar in te lichten over de staat van de elektrische installatie in de woonst.

De uitkomst van de elektrische keuring kan zowel positief als negatief zijn. Bij een afkeuring wordt er een onderscheid gemaakt tussen woningen met een elektrische installatie van voor en na 1981. 

 

Elektrische installatie in gebruik genomen voor 1 oktober 1981

Wil jij je woonst verkopen en is de elektrische installatie voor het eerst in gebruik genomen voor 1981? Dan is een elektrische keuring verplicht om de woning in verkoop te stellen. 

Enkel als je al beschikt over een gelijkvormigheidsverslag of de woning is onbewoonbaar verklaard is een keuring niet nodig. 

Waarom heb je een elektrische keuring nodig? 

 • Het keuringsattest moet u bij de verkoop kunnen voorleggen.
 • Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd.
 • Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.
 • Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Bij een negatief verslag moet de installatie opnieuw worden gekeurd:

 • binnen de 18 maanden na de datum van de verkoop
 • maar niet noodzakelijk door hetzelfde controleorganisme dat het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt.

Elektrische installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981 

Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden door een erkend controleorganisme voor ze in gebruik gesteld worden volgens de A.R.E.I. normen. Nadien moeten deze installaties gekeurd worden om de 25 jaar.

Wanneer de installatie niet in orde is:

 • moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd worden
 • door hetzelfde keuringsorganisme dat de vorige keuring heeft uitgevoerd.

Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaat bij de verkoop van de woning. Zonder het attest kan de verkoop niet doorgaan.

 

Hoe gaan we te werk bij een elektriciteitskeuring?

Vooraleer we de keuring starten, bestuderen we aandachtig de al dan niet aanwezige eendraads-en situatieschema’s. Op die manier krijgen we inzicht in de installatie en kunnen we visueel controleren om te kijken of de schema’s stroken met de realiteit en plaatsing van elektrisch materiaal. 

Om een goedgekeurd attest te bekomen is de aanwezigheid van eendraads-en/of situatieschema’s wettelijk verplicht. 

Indien deze schema’s niet aanwezig zijn wordt dit automatisch een afgekeurd attest. Voor het opmaken van deze schema’s kan je ook bij Keurhuis terecht.

Ook het testen van de differentieelschakelaar behoort tot het takenpakket.

Daarnaast voert Keurhuis ook enkele metingen uit: 

 • Aardingsmeting
 • Isolatiemeting
 • Foutlusimpedantiemeting
 • Continuïteitsmeting

 

Welke elektriciteitskeuringen voeren we uit?

 • Elektriciteitskeuring Studio
 • Elektriciteitskeuring Appartement
 • Elektriciteitskeuring Duplex/triplex appartement
 • Elektriciteitskeuring Rijwoning
 • Elektriciteitskeuring Halfopen bebouwing
 • Elektriciteitskeuring Open bebouwing <250m²
 • Elektriciteitskeuring Open bebouwing >250m² < 400m²
 • Elektriciteitskeuring Openstaande bebouwing > 400m²
 • Elektriciteitskeuring Klein niet residentieel < 100m²
 • Elektriciteitskeuring Klein niet residentieel > 100m² < 250m²
 • Elektriciteitskeuring Klein niet residentieel > 250m² < 500m²

Bekijk hier onze prijzen

Bron: Vlaanderen

 

Vraag nu snel en eenvoudig je elektriciteitskeuring aan

Opmaak van Eendraadschema en situatieschema

Opmaak van Eendraadschema en situatieschema

Niet alleen als eigenaar van je woning ben je graag op de hoogte hoe je woning en de installaties in elkaar zitten. Ook voor techniekers of eventueel nieuwe eigenaars kan het handig zijn om een overzicht te hebben van de aanwezige elektrische installatie. Een eendraad- en situatieschema geven samen een overzicht van die elektrische installatie. Deze schema’s zijn wettelijk verplicht om een goedgekeurd verslag te bekomen. Zie je zelf geen begin aan het opstellen van deze schema’s? Laat ze dan professioneel uitvoeren door Keurhuis.

 

Wat is een Eendraadschema?

Het Eendraadschema maakt deel uit van het elektriciteitsplan van je woning. Het geeft aan de hand van elektrische symbolen, letters en nummers een schematische weergave van alle kabels, leidingen, stopcontacten en lichtpunten van je elektrische installatie. Een eendraadschema vermeldt ook hoe de stroombanen beschermd worden en het type kabels dat opgenomen zijn in je installatie.

 

Wat is een situatieschema?

Waar het eendraadschema alle leidingen en kabels schematisch weergeeft, toont een situatieschema waar deze elementen zich bevinden op basis van het grondplan van je woning. Een situatieschets wordt altijd samen met het eendraadschema afgeleverd. 

Professionele schema’s laten opstellen

Niet iedereen heeft kaas gegeten van elektrische installaties. Daarom is het aangeraden om je bij het opstellen van een eendraadschema en situatieschema door een professional te laten bijstaan. Een professioneel opgesteld schema stelt je in staat om bij uitbreidingen of verzwaringen, snel en efficiënt aanpassingen door een erkend installateur, te laten uitvoeren. 

Liever eerst onze prijzen raadplegen? Bekijk dan hier de prijslijst.

 

Welke Eendraadschema's en situatieschema's stellen we op?

 • Eendraadschema en situatieschema Studio
 • Eendraadschema en situatieschema Appartement
 • Eendraadschema en situatieschema Duplex/triplex appartement
 • Eendraadschema en situatieschema Rijwoning
 • Eendraadschema en situatieschema Halfopen bebouwing
 • Eendraadschema en situatieschema Open bebouwing <250m²
 • Eendraadschema en situatieschema Open bebouwing >250m² < 400m²
 • Eendraadschema en situatieschema Openstaande bebouwing > 400m²
Vraag nu Eendraad- en situatieschema aan

Gaskeuring

Gaskeuring

Is jouw woning uitgerust met een aardgasinstallatie? Dan ben je graag op de hoogte van de staat van je installatie. Want een slechte gasinstallatie brengt serieuze risico’s met zich mee: gaslekkage, brand, CO-vergiftiging en in sommige gevallen zelfs explosies. Om die risico’s tot een minimum te herleiden is een uitgebreide gaskeuring door een erkend controleorganisme van essentieel belang. 

 

Waarom heb je een gaskeuring nodig?

Door jouw aardgasinstallatie te laten keuren, verklein je het risico op ernstige gevolgen. Een gaslek kan leiden tot ophoping van gassen waardoor er brand- en/of ontploffingsgevaar ontstaat.  Ook wanneer er onvoldoende verluchting in de ruimte is, loop je kans op CO-intoxicatie.  Een gaskeuring is wettelijk verplicht en noodzakelijk voor de eigen veiligheid. 

 

Wanneer heb je een gaskeuring nodig? 

Het is verplicht om de aardgasinstallatie in je woning te laten keuren: 

 • Bij het openen van een nieuwe teller.
 • Bij het wijzigen of uitbreiden van uw gasinstallatie.
 • Wanneer de keuring wordt opgelegd door bepaalde autoriteiten zoals de brandweer, de gemeente, enz.

 

Welke keuring heb je nodig? 

Om het je eenvoudig te maken bij de aanvraag van je gaskeuring, hebben we onze keuringen opgesplitst per categorie. Zo kan jij snel en eenvoudig online je keuring aanvragen. 

Vraag hier jouw keuring aan? Liever eerst onze prijzen bekijken? Dat kan hier.

 

Welke gaskeuringen voeren we uit?

 • Gaskeuring Studio
 • Gaskeuring Appartement
 • Gaskeuring Duplex/triplex appartement
 • Gaskeuring Rijwoning
 • Gaskeuring Halfopen bebouwing
 • Gaskeuring Open bebouwing
 • Gaskeuring Klein niet residentieel
Vraag nu gaskeuring aan

Stookolietankkeuringen

Stookolietankkeuringen

Verwarm jij je woning met stookolie? Dan dien je de stookolietank te laten keuren en gelden er ook enkele belangrijke verplichtingen voor het onderhoud van die tank. De overheid wil zo de kans op grondwater- en bodemverontreiniging zo klein mogelijk maken. Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd. 

 

Waarom heb je een stookolietankkeuring nodig?

Om bodemverontreiniging te voorkomen is een periodieke keuring van je stookolietank vereist. De keuring is niet alleen verplicht, maar garandeert ook een veilige en milieuvriendelijke werking van je tank.  

 

Wanneer heb je een stookolietankkeuring nodig?

Is er een stookolietank aanwezig op het perceel van je woning? Dan dient deze periodiek gecontroleerd te worden. Hoe vaak dat moet gebeuren hangt af van het volume van je tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones). 

 

Tank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter)

De exploitant (lees, gebruiker: eigenaar/huurder) van een stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter) heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

Een 'ondergrondse tank' is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een 'bovengrondse tank'.

 • Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.
  Een ondergrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2002 een eerste keer een periodieke controle ondergaan.
 • Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.

Hebt u een bovengrondse tank die vóór 1 maart 2009 in gebruik werd genomen?
Dan bepaalt de 'datum voor volgende controle' op het laatste onderhoudsattest of er nog controle nodig is.

 • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op 1 maart 2009 of een latere datum moet gebeuren? Dan bent u niet meer verplicht uw tank periodiek te laten keuren.
 • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op een datum vóór 1 maart 2009 moet gebeuren? Dan bent u verplicht de bovengrondse tank nog een laatste keer te laten controleren.

Een bovengrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2003 een eerste periodieke controle ondergaan.

 

Tank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter of meer)

De exploitant van een stookolietank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer (6000 liter) heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

Een 'ondergrondse tank' is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een 'bovengrondse tank'.

 • Een ondergrondse stookolietank moet
  • om de 2 jaar een beperkt onderzoek ondergaan (dit moet jaarlijks gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt) en
  • om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan (dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt). Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.
 • Een bovengrondse stookolietank moet
  • om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan
  • als de tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter heeft, bijkomend om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus of milieudeskundige een certificaat op voor de eigenaar of exploitant. Daaruit moet ondubbelzinnig blijken dat de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Na de controle krijgt uw installatie een groene, oranje of rode dop of merkplaat.

 

Welke keuring heb je nodig? 

Om het je eenvoudig te maken bij de aanvraag van je gaskeuring, hebben we onze keuringen opgesplitst per categorie. Je kan een keuring bestellen voor een bovengrondse of een ondergrondse tank. Zo kan jij snel en eenvoudig online je keuring aanvragen. Liever eerst onze prijzen raadplegen? Bekijk dan hier onze prijslijst voor mazoutkeuringen.

 

Welke stookolietankkeuringen voeren we uit?

 • Stookolietankkeuringen voor bovengrondse tank
 • Stookolietankkeuringen voor ondergrondse tank

 Bron: Vlaanderen

Vraag nu stookolietankkeuringen aan

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Wil jij je woning verhuren? Plan je grondige verbouwingswerken aan je woning? Dan is een plaatsbeschrijving van essentieel belang om achteraf discussies te vermijden tussen verhuurder en huurder of bouwheer en aannemer. Bij de opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving fungeert Keurhuis als onafhankelijk expert.

 

Wat is een plaatsbeschrijving? 

Een plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de huidige situatie van de wooneenheid, aangevuld met een fotoreportage. De beste periode om dit op te stellen is wanneer de ruimtes onbewoond zijn of tijdens de eerste maand van bewoning. 

Wil je een plaatsbeschrijving laten uitvoeren voor verbouwingswerken? Dan raden we je aan om deze op te laten maken bij aanvang van bouw/renovatiewerken bij aanpalende eigendommen. Dit om latere betwistingen te voorkomen. Als onafhankelijk expert stellen wij een gedetailleerde plaatsbeschrijving op met een nauwkeurige beschrijving van eventuele vochtplekken, barsten, scheuren, …

 

Wanneer is een plaatsbeschrijving nodig?

Een plaatsbeschrijving is alleen verplicht bij de verhuur van je woning en dient ten laatste tijdens de 1ste maand van de huurperiode opgesteld te worden. Hiervoor moeten zowel de huurder als de verhuurder aanwezig zijn om de beschrijving te dateren en te tekenen. 

De plaatsbeschrijving bewijst in welke staat de woning aan het begin van de huur is. Voert de verhuurder tijdens de huur belangrijke veranderingen door? Dan kan hij een bijvoegsel laten opmaken en registreren.

 

Welke plaatsbeschrijvingen voeren we uit?

 • Plaatsbeschrijving Studio
 • Plaatsbeschrijving Appartement
 • Plaatsbeschrijving Duplex/triplex appartement
 • Plaatsbeschrijving Rijwoning
 • Plaatsbeschrijving Halfopen bebouwing
 • Plaatsbeschrijving Open bebouwing <250m²
 • Plaatsbeschrijving Open bebouwing >250m² < 400m²
 • Plaatsbeschrijving Openstaande bebouwing > 400m²
 • Plaatsbeschrijving Klein niet residentieel < 100m²
 • Plaatsbeschrijving Klein niet residentieel > 100m² < 250m²
 • Plaatsbeschrijving Klein niet residentieel > 250m² < 500m²
 • Plaatsbeschrijving 1 slaapkamer appartement
 • Plaatsbeschrijving 2 slaapkamer appartement
 • Plaatsbeschrijving 3 slaapkamer appartement
 • Plaatsbeschrijving Grote woning

 

Bekijk hier de prijslijst plaatsbeschrijving.

Vraag nu plaatsbeschrijving aan