Een keuring aanvragen? Dat doe je snel en eenvoudig via Keurhuis Start hier

Elektriciteitskeuring

Al jaar en dag behoort elektriciteit tot onze absolute basisbehoefte en standaard wooncomfort. We kunnen ons dan ook geen enkele woning meer voorstellen zonder elektrische voorzieningen. Net omdat elektriciteit al zo lang in onze huizen aanwezig is, dient elke elektrische installatie in Vlaanderen gekeurd te worden door een erkend controleorganisme. 

 

Wat is een gelijkvormigheidverslag?

Het gelijkvormigheid attest of verslag is het resultaat van je elektrische keuring en wordt opgemaakt door een erkend keuringsbedrijf. Het doel van de elektrische keuring is om een nieuwe eigenaar in te lichten over de staat van de elektrische installatie in de woonst.

De uitkomst van de elektrische keuring kan zowel positief als negatief zijn. Bij een afkeuring wordt er een onderscheid gemaakt tussen woningen met een elektrische installatie van voor en na 1981. 

 

Elektrische installatie in gebruik genomen voor 1 oktober 1981

Wil jij je woonst verkopen en is de elektrische installatie voor het eerst in gebruik genomen voor 1981? Dan is een elektrische keuring verplicht om de woning in verkoop te stellen. 

Enkel als je al beschikt over een gelijkvormigheidsverslag of de woning is onbewoonbaar verklaard is een keuring niet nodig. 

Waarom heb je een elektrische keuring nodig? 

 • Het keuringsattest moet u bij de verkoop kunnen voorleggen.
 • Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiële verkoopakte gevoegd.
 • Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.
 • Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Bij een negatief verslag moet de installatie opnieuw worden gekeurd:

 • binnen de 18 maanden na de datum van de verkoop
 • maar niet noodzakelijk door hetzelfde controleorganisme dat het keuringsattest voor verkoop heeft opgemaakt.

Elektrische installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981 

Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden door een erkend controleorganisme voor ze in gebruik gesteld worden volgens de A.R.E.I. normen. Nadien moeten deze installaties gekeurd worden om de 25 jaar.

Wanneer de installatie niet in orde is:

 • moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd worden
 • door hetzelfde keuringsorganisme dat de vorige keuring heeft uitgevoerd.

Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaat bij de verkoop van de woning. Zonder het attest kan de verkoop niet doorgaan.

 

Hoe gaan we te werk bij een elektriciteitskeuring?

Vooraleer we de keuring starten, bestuderen we aandachtig de al dan niet aanwezige eendraads-en situatieschema’s. Op die manier krijgen we inzicht in de installatie en kunnen we visueel controleren om te kijken of de schema’s stroken met de realiteit en plaatsing van elektrisch materiaal. 

Om een goedgekeurd attest te bekomen is de aanwezigheid van eendraads-en/of situatieschema’s wettelijk verplicht. 

Indien deze schema’s niet aanwezig zijn wordt dit automatisch een afgekeurd attest. Voor het opmaken van deze schema’s kan je ook bij Keurhuis terecht.

Ook het testen van de differentieelschakelaar behoort tot het takenpakket.

Daarnaast voert Keurhuis ook enkele metingen uit: 

 • Aardingsmeting
 • Isolatiemeting
 • Foutlusimpedantiemeting
 • Continuïteitsmeting

 

Welke elektriciteitskeuringen voeren we uit?

 • Elektriciteitskeuring Studio
 • Elektriciteitskeuring Appartement
 • Elektriciteitskeuring Duplex/triplex appartement
 • Elektriciteitskeuring Rijwoning
 • Elektriciteitskeuring Halfopen bebouwing
 • Elektriciteitskeuring Open bebouwing <250m²
 • Elektriciteitskeuring Open bebouwing >250m² < 400m²
 • Elektriciteitskeuring Openstaande bebouwing > 400m²
 • Elektriciteitskeuring Klein niet residentieel < 100m²
 • Elektriciteitskeuring Klein niet residentieel > 100m² < 250m²
 • Elektriciteitskeuring Klein niet residentieel > 250m² < 500m²

Bekijk hier onze prijzen

Bron: Vlaanderen

 

Vraag nu snel en eenvoudig je elektriciteitskeuring aan